Encircled Collar Choke From The Guard With GI

0

Brazilian Jiu-Jitsu Techniques. Encircled Collar Choke From The Guard With GI

Share.

About Author

Leave A Reply

Encircled Collar Choke From The Guard With GI

0

Brazilian Jiu-Jitsu Techniques.Encircled Collar Choke From The Guard With GI(ABHAYA Academy)
– Bottom Guard

Share.

About Author

Leave A Reply