Kyokushinkaikan Karate IKO Matsushima 16

0

Trailer inicial do filme “Oyama Campeão da Morte”, onde o astro japonês Chiba Shinichi interpreta o Grão Mestre Masutatsu Oyama ( Champion of Death ).
Tags: music, Shinichi, IKO3, Karate, Nagata, Chiba, Kyok

Share.

About Author

Leave A Reply

Kyokushinkaikan Karate IKO Matsushima 16

0

Parte 1 do filme “O Jogo Sujo” com o astro japonês Shiba Shinichi interpretando Sosai Masutatsu Oyama .
Tags: Shinichi, IKO3, Karate, kyokushinkaikan, Nagata, K

Share.

About Author

Leave A Reply